Microsoft Azure

Microsoft Azure to chmura obliczeniowa i platforma usługowa opracowana przez firmę Microsoft. Jest to zintegrowany zestaw narzędzi i usług przeznaczonych do budowy, wdrażania i zarządzania różnymi aplikacjami i usługami w środowisku chmurowym. Azure oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają firmom, programistom i organizacjom dostęp do zasobów obliczeniowych, przechowywania danych, analizy danych, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy (IoT) i wielu innych usług.

Główne cechy i usługi oferowane przez platformę Microsoft Azure to:

• Obliczenia w chmurze: Azure dostarcza wirtualne maszyny, kontenery oraz usługi PaaS (Platform as a Service) umożliwiające uruchamianie aplikacji i usług w chmurze.

• Przechowywanie danych: Zapewnia różne rodzaje usług przechowywania, takie jak bazy danych SQL i NoSQL, pamięć masowa, systemy plików, a także usługi dysków wirtualnych.

• Analiza i Big Data: Udostępnia narzędzia do analizy danych, eksploracji Big Data oraz narzędzia do budowy zaawansowanych modeli uczenia maszynowego.

• Sztuczna inteligencja: Platforma oferuje usługi związane ze sztuczną inteligencją, w tym uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów i wiele innych.

• Internet Rzeczy (IoT): Zapewnia narzędzia i usługi do tworzenia rozwiązań z zakresu IoT, umożliwiające monitorowanie i zarządzanie urządzeniami oraz przetwarzanie zebranych danych.

• Usługi dla deweloperów: Zapewnia narzędzia i środowiska do wytwarzania, wdrażania i zarządzania aplikacjami oraz usługami.

• Bezpieczeństwo i zgodność: Azure posiada środki zabezpieczające, takie jak zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu i zabezpieczenia sieciowe, które pomagają organizacjom chronić swoje zasoby.

• Globalna dostępność: Azure posiada wiele centrów danych na całym świecie, co umożliwia użytkownikom dostęp do usług z różnych regionów.

Korzystając z platformy Microsoft Azure, firmy i organizacje mogą skalować swoje zasoby w zależności od potrzeb, unikając konieczności inwestowania w infrastrukturę fizyczną. Dzięki temu mogą skupić się na rozwijaniu swoich produktów i usług oraz szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Bezpłatna konsultacja

Skontakuj się z naszym zespołem i uzyskaj wstępne informacje
Skontaktuj się