Veeam Backup

Veeam Backup & Replication to oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i replikacji danych w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych. Jest to rozbudowane narzędzie stworzone głównie do obsługi środowisk wirtualizacyjnych, takich jak VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, ale potrafi także obsługiwać serwery fizyczne i inne technologie.

Główne funkcje Veeam Backup & Replication to:

Tworzenie kopii zapasowych: Program umożliwia tworzenie regularnych kopii zapasowych maszyn wirtualnych i fizycznych, które można przywracać w razie awarii, utraty danych lub innych problemów.

Replikacja: Veeam umożliwia replikowanie wirtualnych maszyn, co oznacza, że można tworzyć aktywne kopie maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności i minimalizacji przestojów w razie awarii.

Odzyskiwanie po awarii: Dzięki kopiom zapasowym i replikacji, program pozwala na szybkie i efektywne przywracanie danych oraz całych maszyn wirtualnych po awarii.

Zarządzanie cyklem życia danych: Veeam oferuje zaawansowane funkcje zarządzania danymi, takie jak archiwizacja danych, utrzymywanie odpowiednich wersji kopii zapasowych oraz optymalizacja przestrzeni dyskowej poprzez deduplikację i kompresję.

Wirtualne laboratoria i testowanie: Możliwość uruchamiania kopii zapasowych w izolowanych środowiskach wirtualnych w celu testowania i weryfikowania poprawności przywracania.

Integracja z chmurą: Veeam umożliwia przechowywanie kopii zapasowych w chmurze (chmurze publicznej lub prywatnej), co zwiększa odporność na utratę danych i ułatwia skalowanie.

Zarządzanie zdalne: Narzędzie pozwala na zarządzanie procesami kopii zapasowych i replikacji zdalnie, co jest przydatne w dużych i rozproszonych środowiskach.

Veeam Backup & Replication jest popularnym rozwiązaniem w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają administratorom IT skutecznie zarządzać danymi oraz szybko przywracać środowiska po awarii.

Bezpłatna konsultacja

Skontakuj się z naszym zespołem i uzyskaj wstępne informacje
Skontaktuj się